Regulamin klubu

Wejście do Klubu

Kolejki przy wejściu tworzą się najczęściej przy okazji koncertów. Dzieje się tak dlatego, że większość uczestników przychodzi tuż przed rozpoczęciem występów. Tymczasem Klub otwarty jest najczęściej już na godzinę przed koncertem. Co prawda, często zdarza się, że sala widowiskowa z powodu próby jest jeszcze zamknięta, ale sala barowa stoi dla Was otworem. Podobna sytuacja ma miejsce na imprezach, kiedy to większość z was przychodzi tuż przed 22:oo podczas gdy Klub otwarty jest od godz 21:oo.

Sugerujemy wcześniejsze przychodzenie, ponieważ:

 • unikniecie kolejek
 • zajmiecie dobre miejsca
 • macie szanse trafić na fajne promocje (happy hours)

Podczas imprez odbywających się w Klubie Parlament obowiązuje selekcja. Całkowity zakaz wstępu obejmuje osoby niepełnoletnie oraz osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu.

Selekcjoner może również odmówić wstępu na imprezę osobom, których wygląd lub zachowanie nie licuje z wizerunkiem Klubu.

W związku z sytuacją pandemiczną i obowiązującymi obostrzeniami:
Do klubu wstęp mają jedynie osoby które okażą ważny Unijny Certyfikat Covid-19 lub podpiszą oświadczenie przy wejściu.

Karta pre-paid

W Klubie Muzycznym Parlament obowiązuje płatność wewnętrzną kartą pre-paid lub kartą kredytową. Zasady posługiwania się kartą pre-paid.

 1. Karta jest jedynym środkiem płatniczym przy barach i u kelnerów.
 2. Barmani i kelnerzy nie przyjmują gotówki.
 3. Doładowanie karty odbywa się tylko w kasach przy wejściu do klubu.
 4. Na kartę wpłacamy dowolną sumę gotówki.
 5. Jeżeli zabraknie środków na karcie można ją doładować w trakcie imprezy.
 6. Wypłata pieniędzy z karty jest niemożliwa.
 7. Pieniądze wpłacone na kartę można wykorzystać w dowolnym czasie w godzinach pracy klubu np. przy następnej wizycie.
 8. Karta jest ważna co najmniej rok.
 9. Potwierdzeniem obciążenia karty jest bon drukowany przy wydaniu towaru.
 10. Pamiętajcie o napiwkach. Wystarczy zezwolić obsłudze na zaokrąglenie kwoty lub podać hasło TIP, a do Twojego rachunku zostanie doliczone 10 %.
 11. Posiadanie karty nie zwalnia z konieczności uiszczenia opłaty za wstęp.

Szatnia

W klubie Parlament szatnia jest obowiązkowa. Nie wynika to z chęci zarobienia przez nas dodatkowych pieniędzy, tylko ze względów bezpieczeństwa. Kiedy Wasze kurtki, plecaki itp. pozostają w szatni mamy pewność, że są one bezpieczne. Chyba każdy woli, żeby jego rzeczami zaopiekował się miły szatniarz niż nadgorliwy kleptoman, który dziwnym trafem znajdzie się w pobliżu. Po za tym, dzięki pozostawianiu odzieży w szatni do minimum spada ryzyko wniesienia przez jakiegoś niesfornego gościa niebezpiecznych przedmiotów, własnego alkoholu itp. (co jest kategorycznie zabronione i grozi natychmiastowym opuszczeniem klubu).

Czy mogę wyjść na chwilę?

To pytanie często pada z Waszych ust na imprezach i jedyną odpowiedzią, jaką usłyszycie w tym przypadku jest: “niestety nie”.

Oto kilka powodów, dla których tak postępujemy.

 • Wychodzenie “na chwilę” dezorganizuje naszą pracę i wprowadza duży zamęt.
 • Nie chcemy narażać mieszkańców Starówki na niepotrzebne hałasy, których im i tak nie brakuje, zwłaszcza w sezonie.
 • Chcemy uniknąć sytuacji, że ktoś przekazuje swój bilet innej osobie.
 • Barmani nie po to dwoją się i troją, żeby ktoś dopijał się alkoholem zakupionym w sklepie “za rogiem”, bo tak jest taniej i bardziej ekstremalnie. Ani to eleganckie, ani legalne.
 • Dbamy o Wasze zdrowie. Kiedy wychodzicie na zewnątrz przepoceni i pozbawieni ciepłych okryć narażacie się na groźne w skutkach przeziębienia.
 • Kiedy jesteście poza klubem nie możemy w sposób dostateczny dbać o Wasze bezpieczeństwo.
 • Tak więc, nie dziwcie się, kiedy ochrona odmówi Wam wyjścia na chwilę, bo poza nielicznymi wyjątkami jest to niedopuszczalne.

Czy mogę zobaczyć Twój dowód osobisty?

Bardzo często na tak zadane pytanie robicie wielkie oczy. Tymczasem posiadanie ważnego dowodu osobistego lub innego dokumentu (tylko prawo jazdy lub legitymacja studencka) jest konieczne, aby bez przeszkód dostać się na imprezy, które odbywają się w Parlamencie. Dokładamy wszelkich starań, aby na imprezach przebywały tylko osoby, które ukończyły 18 lat. Nie przekonują nas żadne tłumaczenia typu”.to jest kolega z naszej grupy tylko zapomniał legitymacji.”, albo .”dajcie spokój, czy ja nie wyglądam na 19 lat?…” Jedyną skuteczną i niezawodną metodą weryfikacji Waszego wieku jest dowód tożsamości, tak więc ilekroć wybieracie się do Parlamentu weźcie go ze sobą, a unikniecie nieprzyjemnych niespodzianek.

Bezpieczeństwo

Wasze bezpieczeństwo jest dla nas sprawą absolutnie priorytetową. Dlatego wszyscy pracownicy przeszli odpowiednie szkolenia BHP i P- poż. Architektura oraz wyposażenie Klubu pomyślane są tak, aby w sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia, można było zminimalizować lub całkowicie zażegnać niebezpieczeństwo, a w razie konieczności sprawnie przeprowadzić ewakuację. O tym, że Parlament jest najbezpieczniejszym klubem w 3mieście decydują min. :

 1. Liczne wyjścia ewakuacyjne. W sumie z klubu są cztery wyjścia:
  Pierwsze, które wszyscy znacie, to wejście główne (wyjście na ulicę Kołodziejską).
  Drugie, u szczytu schodów, które znajdują się pomiędzy holem a salą barową (wyjście na dziedziniec).
  Trzecie znajduję się tuż za krótkimi schodami na drugim poziomie sali widowiskowej w pobliżu charakterystycznej przybudówki, w której pracuje dźwiękowiec i oświetleniowiec (wyjście na dziedziniec).
  Czwarte wyjście jest na trzecim poziomie z lewej strony (wyjście na ulicę Teatralną).
 2. System zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 3. System kilkunastu kamer monitorujących cały obiekt.
 4. Skuteczna ochrona
 5. Sprawne urządzenia gaśnicze

Gaśnice znajdują się

 • Za wszystkimi barami
 • W szatni
 • Przy stanowiskach kelnerek na wszystkich poziomach
 • W pomieszczeniu, w którym pracuje oświetleniowiec oraz dźwiękowiec.
 • Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące działalności klubu prosimy o kontakt. Postaramy się niezwłocznie na nie odpowiedzieć w niezbędniku.

Właściciel klubu zastrzega sobie prawo do odwołania każdej imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.

Właściciel klubu nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem sumy na jaką opiewa bilet na imprezę, która została odwołana.

Przypomina się posiadaczowi biletu, iż bilet nie podlega zamianie w żadnym innym przypadku niż wymieniony w punkcie 1.

Uczestnik imprezy znajdujący się w lokalu lub na drogach dojazdu do lokalu ma obowiązek zastosować się do poleceń pracowników.

W przypadku ogłoszenia alarmu należy bezzwłocznie udać się do wyjść.

Właściciel klubu zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu wybranym osobom bez podania konkretnej przyczyny.

Wszelkie konkursy, głosowania i plebiscyty organizowane przez Klub Parlament w lokalu jak i w internecie podlegają ocenie pod względem poprawności organizacyjnej, zgodności z polityką klubu i uczciwości. Oceny dokonuje komisja w składzie 3 osobowym powoływana przez właściciela klubu. Po stwierdzeniu niezgodności z regulaminem konkurs może być unieważniony lub jego uczestnicy mogą zostać zdyskwalifikowani.

Właściciel klubu zastrzega sobie prawo w połączeniu z wszystkimi postanowieniami i dyrektywami, które będą uwidocznione na bilecie lub umieszczone na tablicy na terenie Klubu „Parlament”, do tego co następuje:

 • Odmówić wstępu osobie niepełnoletniej;
 • Odmówić wstępu osobie nietrzeźwej;
 • Odmówić wstępu osobie, u której stwierdzono posiadanie broni oraz jakichkolwiek innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla uczestników imprezy, pracowników klubu lub jego mienia;
 • Odmówić wstępu osobie, u której stwierdzono posiadanie jakichkolwiek środków odurzających;
 • Odmówić wniesienia na teren klubu własnego alkoholu;
 • Przeprowadzić kontrole dokumentów tożsamości;
 • Zażądać, aby posiadacz biletu opuścił teren klubu i zastosować odpowiednie kroki, aby to żądanie zostało wykonane;
 • Dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych;
 • Odwołać lub zrezygnować z imprezy z przyczyn będących poza kontrolą, bez uprzedzania i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty wobec jakichkolwiek osób; w zależności od osobistego uznania właściciela, zwrotem części lub całkowitej sumy na jaką opiewa cena biletu;
 • Zmienić program imprezy pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

Uczestnik imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w sferze poziomu dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

Uczestnik imprezy zgadza się na rejestracje przez system kamer monitoringu jego wizerunku, prowadzoną w celu zapewnienia bezpieczeństwa, oraz w przypadku wystąpienia zagrożenia do przekazania nagrania odpowiednim organom porządkowym.

Wejście do klubu oznacza automatyczną zgodę uczestnika imprezy na fotografowanie jego wizerunku. Zdjęcia mogą być później wykorzystane w celach promocyjnych klubu na portalach społecznościowych np. facebook, instagram itp.

WYTYCZNE SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE W KLUBIE MUZYCZNYM PARLAMENT OD DNIA 18 LIPCA 2020 ROKU DO ODWOŁANIA
W Klubie Muzycznym Parlament od dnia 18.07.2020 r. obowiązują wytyczne sanitarne, których należy bezwzględnie przestrzegać.
Klub muzyczny w trosce o swoich pracowników zapewnia:
-jednorazowe maseczki ochronne;
-środki do dezynfekcji rąk oraz rękawiczki jednorazowe;
-środki do dezynfekcji powierzchni.
Pracownicy zobowiązani są do:
-zasłaniania ust i nosa;
-dezynfekcji dłoni;
-dezynfekcji powierzchni dotykowych m.in. blatów, sprzętu, stolików, krzeseł, klamek, poręczy;
-monitorowania sytuacji w klubie oraz ewentualnego powiadomienia przełożonych i odpowiednich służb o niepokojących sytuacjach.
Informacje dla Gości klubu:
-wejście do klubu możliwe jest poprzez wcześniejsze zapisanie się w odpowiednim wydarzeniu na fanpage Klubu Parlament na Facebooku. Żeby zapisać się na daną imprezę należy nacisnąć “wezmę udział”. Osoby, które nie zapisały się w wydarzeniu zobowiązane są do podania swojego imienia, nazwiska i numeru telefonu przy wejściu do klubu. Powyższe działania mają na celu weryfikację i ewentualny kontakt z osobami, które przebywały danego dnia na terenie klubu;
-obowiązkowa dezynfekcja dłoni przy wejściu do klubu.
Środki bezpieczeństwa w klubie:
W strefach dla publiczności:
-są dostępne środki do mycia i dezynfekcji rąk w toaletach, przy wejściach do Klubu;
-są dostępne pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej przy wszystkich wyjściach z Klubu;
-w toaletach są dostępne ręczniki papierowe;
-w toaletach są umieszczenie w widocznych miejscach instrukcje mycia rąk według rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego;
-toalety są sprzątane i dezynfekowane cyklicznie podczas pracy klubu;
-prosimy o noszenie maseczek ochronnych na terenie całego klubu. Maseczki można zakupić przy kasie;
-zachowanie odległości 1,5 m;
-obowiązuje ograniczenie ilości gości przebywających w danym momencie w klubie;
-nie ma obowiązku zostawiania kurtek w szatni, ze względu na zachowaną odległość pomiędzy zostawionymi ubraniami oraz ograniczenie ilości miejsc w szatni. Przypominamy, że za rzeczy niezostawione w szatni Klub Muzyczny Parlament nie odpowiada;
-w razie niepokojących sytuacji prosimy o natychmiastowy kontakt z obsługą klubu.

W Klubie obowiązują zasady koleżeństwa, i dobrze rozumiane zasady współżycia społecznego.

Wejście na teren klubu oznacza całkowitą akceptacje niniejszego regulaminu.